Gineke Peltjes

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Ik ben 55 jaar geboren in Lutten. De laatste 35 jaar woon ik samen met mijn man en jongste zoon op de boerderij Ruimzicht in Bergentheim. 

De laatste 10 jaar actief voor de Christenunie. Eerst als bestuurssecretaris en de laatste 4 jaar als schaduwfractielid. 

Ik mocht zitting nemen in de raadswerkgroep Inclusieve Samenleving en dat past precies bij mij, “verbinding maken”.

Ik ben in contact gekomen met de 17 Duurzaamheidsdoelen en daar zet ik mij met hart en ziel voor in. Doel 3 en 5 passen het beste bij mij. Schoon drinkwater en Gendergelijkheid. 

Daarnaast ben ik vrijwilliger coach bij Vluchtelingenwerk en ik begeleid statushouders. Tevens ben ik 

vrijwillig Taalcoach. Dit gebruik ik voor de Buurtkamers waar ik als vrijwilliger van de Stuw contacten met vrouwen onderhoud. In Bergentheim mag ik ook een mannengroep begeleiden. 

Koffie/thee drinken en vertrouwen krijgen van mensen door te luisteren dat is voor mij belangrijk. 

Voor de koffie/thee heb ik schoon drinkwater voor nodig! 

Daarom wil ik mij de komende 4 jaar bezig houden met water. Waar komt fit water vandaan en waar gaat het afvalwater heen?