Ondernemerschap

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

De economie is er voor mensen, niet andersom. Een goede markt komt tot haar recht als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Een sterke lokale en regionale economie is een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait ook om de kwaliteit van leven en is volgens ons pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, werk en vrije tijd in balans zijn en als groei duurzaam is en grenzen kent.
De ChristenUnie vindt dat we van ondernemers en bedrijven mogen vragen om dienstbaar te zijn aan de
lokale samenleving. En de lokale overheid speelt een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en circulaire economie. Gemeente Hardenberg heeft relatief veel mooie, goed renderende en innovatieve ondernemingen binnen de gemeentegrenzen; familiebedrijven zijn hier sterke merken. Wij vinden het belangrijk de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid te versterken. Zo gaan we de uitdagingen die er liggen aan en werken we samen aan een toekomstbestendige, brede welvaart. De rol van de gemeente is om samen met de ondernemers en het onderwijs vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld door het “Pak je kans fonds” een doorstart te laten maken. En door ervoor te zorgen dat het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt afneemt door scholing die aansluit bij de werkgelegenheid in onze gemeente. De ChristenUnie vindt de volgende dingen belangrijk als het over ondernemerschap gaat.

 • Instandhouding van een aantrekkelijk vestiging en ondernemingsklimaat in de gemeente Hardenberg. Bijvoorbeeld door het voeren van een bedrijf aan huis voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk te maken en flex-werkplekken in publieke ruimten open te stellen voor start-ups en scale-ups.
 • Beschikbaarheid van voldoende bedrijventerreinen om vooral ondernemers in onze gemeente de ruimte te geven om te groeien. We verbinden dat onder andere met het verder verduurzamen van de bestaande bedrijventerreinen. Daarvoor is het nodig de mogelijkheden voor het terugdringen van energiegebruik en het opwekken van energie te verruimen.
 • Wij verwachten van de ondernemers dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen; dat betekent met oog voor de menselijke maat en met zo min mogelijk belasting voor het milieu en de omgeving. Zij verdienen het dat de gemeente hun initiatieven hiervoor steunt en stimuleert.
 • Streven naar een positieve arbeidsmarktbalans, dat wil zeggen dat er net zoveel banen als werkenden zijn.
 • Voortvarende ontwikkeling van kennisinfrastructuur, zoals de IQ Boulevard, het RTC, Vakschool 100% gastvrij,    de Future Farm, het Startershuis Doen en het Ondernemershuis Vechtdal.
 • We blijven goed gebruik maken van de stevige positie van de gemeente Hardenberg en de inzet daarvan in de Regio Zwolle, Dutch Techzone en regio Twente. We kunnen ondernemers helpen met relevant opgeleide jonge mensen, het bieden van de juiste ruimte voor een bedrijfspand, het faciliteren van netwerken en (inter)regionale samenwerkingen.
 • Door toekomstig gebrek aan grondstoffen en om het milieu minder te belasten, moeten we van een lineaire economie (geen/minimaal hergebruik en recycling) naar een circulaire economie (maximaal hergebruik en recycling). De ChristenUnie wil dit actief stimuleren en de gelegenheid bieden daar mee te experimenteren. Zo voorkomen we dat bestaande regelgeving in de weg staat om de oplossingen voor de toekomst toe te passen.
  Gemeente Hardenberg is een aantrekkelijke gemeente voor toeristen. Daarom nemen de toeristische ondernemers een bijzondere plaats in. Zij zijn zich bewust van de mogelijkheden maar ook van de grenzen die
  onze groene ruimte met zich meebrengt. Het Vechtdal en het Reestdal zijn unieke natuurgebieden die deels binnen onze gemeentegrenzen liggen. Wij delen ze graag met anderen, maar blijven – in samenwerking met de  toeristische ondernemers – alert op instandhouding van deze karakteristieke landschappen. Wij zijn voor het
  beleefbaar maken en houden voor onze inwoners en toeristen, maar wel met respect voor flora en fauna. Daarom pleit de ChristenUnie voor een goede verdeling van rust en drukte.
 • Het verbeteren van fietsverbindingen, dat we deels willen bekostigen uit de toeristenbelasting, is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het toeristisch gebied.
 • Het programma “Vechtrijk Gramsbergen” moet voor 2026 zijn afgerond. Daarmee hebben we een waardevolle toevoeging aan het landschap en de omgeving van Gramsbergen, voor zowel onze eigen inwoners als onze gasten.
 • Sterke centra in Dedemsvaart en Hardenberg zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de hele gemeente. Het nog meer verbinden van de Vecht met de stad Hardenberg is daar onderdeel van. We willen daarom onderzoeken of we de haven beter kunnen betrekken bij het centrum en dat combineren met een nieuw of gerenoveerd theater De Voorveghter. Het theater is een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van het cultuuraanbod in de gemeente Hardenberg. Het is daarmee belangrijk voor ons voorzieningenniveau en moet
  daarom toekomstbestendig zijn.
 • Een ophaalbrug in de Voorstraatbrug, zonder de natuurwaarden aan te tasten, vindt de ChristenUnie een mooie cultuurhistorische toevoeging en een aanwinst voor het centrum.
  De ChristenUnie hecht veel waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De ontwikkeling
  naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we dat mensen op zoek zijn naar meer
  rust en onthaasting. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als gezamenlijk rustmoment.