ChristenUnie - Geef geloof een stem

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

DIENSTBAARHEID

De ChristenUnie vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn.

Lees meer

VRIJHEID

De ChristenUnie vindt vrijheid een groot goed.

Lees meer

WAARDIGHEID

De ChristenUnie vindt dat iedereen meetelt en mee mag doen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, religie, geaardheid, of wat dan ook. Test

Lees meer

DUURZAAMHEID

De ChristenUnie gelooft in de roeping goede rentmeesters te zijn en dat kan op allerlei manieren.

Lees meer
ChristenUnie Hardenberg

Voor de bloei van onze gemeente

Bij het zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van deze tijd, laat de ChristenUnie zich, als christelijke partij, inspireren door de Bijbel, waarin het gaat over mensen, samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap, die hoop geeft voor de toekomst en daarom geloven wij dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn, ook voor de gemeente Hardenberg.

ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een praktische stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alles kan oplossen, want de samenleving is niet maakbaar. Maar wij kunnen wel invulling geven aan wat de profeet Jeremia schreef: “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” (Jeremia 29:7)

Afgelopen periode droegen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid met een wethouder en acht raadszetels. Wij hebben ons prominent of juist op de achtergrond ingezet voor een christelijk-sociaal (zorg)beleid, een verbetering van de financiële positie voor alle inwoners en ruimte gecreëerd om goed te wonen, te werken en te ontspannen in onze gemeente. Met dit nieuwe programma willen wij van 2018 tot 2022 een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de samenleving in de gemeente Hardenberg.

Na de verkiezingen hopen wij de steun van de inwoners van de gemeente Hardenberg te krijgen om weer aan de coalitie deel te nemen. Voor de komende jaren zien wij de opgave om samen met de inwoners van Hardenberg te werken aan het behouden van wat goed is en het verbeteren van wat nog niet goed genoeg is. Wij zijn er om het algemeen belang te dienen, maar de politiek moet daarbij wel een andere rol leren innemen; wij als politici moeten meer loslaten en oplossingen faciliteren in plaats van die voor anderen te bedenken. De ChristenUnie is voor een kleine overheid, maar wel altijd een overheid die het zwakke beschermt en het sterke reguleert.

Het programma van de ChristenUnie Hardenberg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 laat zich samenvatten in vier kernwoorden: dienstbaarheid, vrijheid, waardigheid en duurzaamheid. Wij hangen daar geen gemakkelijke beloftes aan, maar een hedendaagse en praktische uitwerking van wat wij zien als onze opdracht.

Sake-Christiaan Stelpstra

Lijsttrekker

Vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag via 06-30370302 | sake.stelpstra@hardenberg.nl

Ga naar het verkiezingsprogramma

Dienstbaarheid

De ChristenUnie vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn. Dat kan door het faciliteren van nieuwe kleine ondernemingen, maar ook door concreet te zijn over de invulling van begrippen als coöperatie en participatie. Door onze inwoners met nieuwe vormen van inspraak te betrekken bij zaken die hen en hun leefomgeving direct aangaan en raken. En niet te vergeten, door de goede dingen die al in gang zijn gezet uit te bouwen en te blijven doen wat al goed loopt.

Standpunten

Vrijheid

De ChristenUnie vindt vrijheid een groot goed en een grote verantwoordelijkheid. Vrijheid om keuzes te maken in verband met werk, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en geloofsbeleving. Ook vinden wij het belangrijk een ander diezelfde vrijheid te gunnen, respect te hebben voor de keuzes en overtuigingen van anderen, zodat we dat respect ook mogen terug verwachten. Omdat samenleven van invloed is op wat we samen doen, hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar delen en wat we democratisch beslissen.

Standpunten

Waardigheid

De ChristenUnie vindt dat iedereen meetelt en mee mag doen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, religie, geaardheid, of wat dan ook. Natuurlijk dragen mensen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar, maar soms is dat (tijdelijk) niet toereikend. In die situaties ligt er een taak voor de gemeentelijke overheid, als regisseur van de hulpverlening en door zich als schild en vangnet op te stellen. Door (financiële) ruimte te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en Samen Doen teams. Maar ook door het stimuleren van “noaberschap” en ondersteuning van initiatieven daarvoor.

Standpunten

Duurzaamheid

De ChristenUnie gelooft in de roeping van onze Schepper om goede rentmeesters van de wereld te zijn en dat kan op allerlei manieren. Duurzaamheid gaat over meer dan alleen energieopwekking en -gebruik. Het gaat ook over het produceren van zo min mogelijk afval en het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen. Of over duurzaam bouwen, schoon produceren, verantwoord recreëren en ecologisch natuurbeheer. Financiën op orde vinden wij ook duurzaam, het gaat om de toekomstbestendigheid van onze gemeente.

Standpunten 

Steun ons. Draag bij aan een waardevol Hardenberg .nl

Onze kandidatenlijst

Hieronder de onze eerste twaalf kandidaten (linkjes volgen nog)

Sake-Christiaan Stelpstra

Hardenberg

Lijsttrekker & fractievoorzitter


Simone Hof

Balkbrug

Raadslid


Erik van de Grampel

Hardenberg

Raadslid


Wiepie van der Veen

Dedemsvaart

Schaduwfractie


Hans Odink

Hardenberg

Campagneleider & raadslid


Tjalle ter Stege

Hardenberg

Schaduwfractie


Bas Kuipers

Hardenberg

Schaduwfractie


Gineke Peltjes

Bergentheim

Schaduwfractie


Henri Lennips

Hardenberg

Schaduwfractie


Marcel Kuckelkorn

Hardenberg

Schaduwfractie


Bernard Welleweerd

Hardenberg

Schaduwfractie


Hans Veldink

Hardenberg

Fractie secretaris


Laatste nieuw

Onze laatste berichten & activiteiten

Alwin te Rietstap kandidaat wethouder namens ChristenUnie voor de gemeente Hardenberg

ChristenUnie Hardenberg schuift Alwin te Rietstap (38) uit Bergentheim naar voren als kandidaat-wethouder. Wanneer de ChristenUnie deelneemt aan een nieuw college is de ChristenUnie in staat om een jonge talentvolle[…]

Read more
20 maart 2018 0

Verkiezingsprogramma ChristenUnie in eenvoudige taal

Van 12 t/m 17 maart is het de ‘Week van Zorg en Welzijn’. Voor de fractie van de ChristenUnie een mooie aanleiding om het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aan te[…]

Read more
14 maart 2018 0

Werkbezoek Eppo Bruins & MobiliteitsManifest Vechtdal

ChristenUnie Vechtdal maakt zich sterk voor Mobiliteitsmanifest Een goede bereikbaarheid van gemeenten in het Vechtdal staat en valt met goede verbindingen in spoor, fietspaden en (vaar)wegen. Een verbetering hiervan kan[…]

Read more
9 maart 2018 0

Laat een berichtje achter

Wij hebben veel tijd en energie gestoken in het opstellen van dit programma. Maar meer nog dan dat: hier zit ons hart in. En natuurlijk willen we het liefst alles realiseren. Maar in de Nederlandse politiek is het nu eenmaal zo dat je met meerdere partijen het uiteindelijke beleid maakt. En de ervaring leert ons dat we dus niet alles zo kunnen krijgen als we willen. Daar mag u ons op aanspreken; wij zijn altijd bereid daar uitleg over te geven en verantwoording over af te leggen.