Partijcongres ChristenUnie

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Partijcongres ChristenUnie

23 mei 2022 Geen categorie 1

Afgelopen zaterdag 21 mei was het landelijke partijcongres van de ChristenUnie in Zwolle. Ook de fractie van Hardenberg was die dag vertegenwoordigd.

Na een waardevolle inleiding ging legerpredikant Gerrit den Broeder ons voor in een overdenking. We kregen een mooie boodschap mee, geïnspireerd door het verhaal van Gideon. Moedig zijn betekent niet dat angst ontbreekt. We moeten in een nieuwe bestuurscultuur vooral tegen elkaar blijven uitspreken: De Heer is met je, je bent een held!

In deze roerige tijd, met vrij ongenuanceerde en ongenadige (social) media is het niet altijd aantrekkelijk om (politieke) kleur te bekennen en ergens te voor staan. Dienstbaar zijn aan de maatschappij als geheel betekent dat we onze voorkeuren en wensen soms in perspectief moeten zetten, niet de makkelijkste weg te kiezen, maar besluiten te nemen die recht doen aan de samenleving als geheel.

In het officiële werd er gestemd over een aantal moties, waarvan met name de motie over ‘Betrouwbaar bestuur’ wat losmaakte, zoals ook heel begrijpelijk in deze tijdsgeest. In het Nederlands Dagblad van zaterdag 21 mei stond daarover ook een artikel, van de hand van de indieners.

Het gesprek met de bewindspersonen die namens de ChristenUnie in het kabinet zitten gaf een beetje meer zicht op wie zij zijn en hoe ze tegen hun ambt aankijken. Staatssecretaris Maarten van Ooijen en Ministers Carola Schouten en Henk Staghouwer kwamen aan het woord.

De titel van de speech van Gertjan Seegers luidt ‘Waar politiek (niet) voor bedoeld is.’

Deze speech kun je hier nalezen.

Na de lunch en workshops werd er teruggeblikt op de afgelopen periode, de gemeenteraadsverkiezingen en vooruit gekeken naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen in 2023.

Na een gesprek met Bina Chirino, voorzitter van de jongerenafdeling van de ChristenUnie Perspectief stonden we stil bij het afscheid van de voormalig fractieleden en bewindspersonen in de Tweede Kamer Arie Slob, Eppo Bruins, Carla Dik-Faber, Joël Voordewind en Paul Blokhuis.

Na ruim twee jaar beperkingen als gevolg van de maatregelen rondom corona merkten we dat, alle moderne techniek ten spijt, er niets gaat boven een persoonlijke ontmoeting. Elkaar ontmoeten, in gesprek gaan, de verbinding zoeken; want dat hoort toch wel heel erg bij de ChristenUnie. Bovendien is verbinding met de samenleving, gezien de teruglopende opkomst bij de verkiezingen, hard nodig.

We sluiten af met de slotwoorden van de toespraak van Gert-Jan Seegers:

“Wat staat ons te doen? Bidden. Wachten op God. En het goede doen. En dat doen we. Op hoop van zegen.”

Één antwoord

 1. Reint Winter schreef:

  Het was een plezierig en motiverend congres. Mij viel het grote aantal aanwezige jongeren op.
  De toespraken waren richtingwijzend en hoopgevend.
  Uitstekende catering!
  Mooie workshops!
  Afwisselend programma!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.