Uit de fractie

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Uit de fractie

1 juli 2022 Geen categorie 0

De nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg wordt gevormd door het CDA, OpKoers.nu, de ChristenUnie en de VVD. Deze partijen hebben op 24 mei 2022 hun coalitieakkoord aan de raad gepresenteerd. In tegenstelling tot voorgaande keren, is het een coalitieakkoord op hoofdlijnen geworden. Dat betekent dat de hele raad – dus oppositie en coalitie samen – de ruimte heeft nadere invulling te geven aan dat akkoord. De tekst van het coalitieakkoord vind je hier: https://www.hardenberg.nl/gemeente/college-van-bw/coalitieakkoord.

Ondertekend door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen

Heel fijn is dat de gemeente Hardenberg er financieel goed voorstaat. Daardoor is er €30 miljoen extra investeringsruimte beschikbaar waar de raad mee aan de slag kan, bijvoorbeeld door het opstellen van een raadsprogramma. In zo’n programma kunnen we als raad aangeven wat wij voor de gemeente Hardenberg de komende jaren willen bereiken. Daar hopen we meteen na het zomerreces een begin mee te maken.

In diezelfde raadsvergadering is het nieuwe college geïnstalleerd. Alwin te Rietstap is namens de ChristenUnie weer wethouder geworden. Wij zijn er blij mee dat hij kan verder bouwen aan het werk dat hij de afgelopen vier jaar al  heeft verzet als bestuurder van onze gemeente. Omdat Alwin “doorschoof” naar het college, ontstond er een lege raadszetel, die door de installatie van Gineke Peltjes op 24 mei meteen weer werd opgevuld. Wij kennen Gineke als een zeer betrokken en actieve vrouw en zijn blij met haar aanvulling op onze fractie.

Op 21 juni 2022 hadden we een volle raadsvergadering. Allereerst omdat alle partijen in de gemeenteraad van Hardenberg twee burgerraadsleden mochten laten installeren. Voor de ChristenUnie legden Robert Altena en Harmen Zandman de eed af. Concreet betekent dit dat zij meedraaien in de fractie en regelmatig zullen aanschuiven bij de raad tijdens een oriënterende ronde. Wij zijn blij met deze enthousiaste nieuwe ChristenUnie “volksvertegenwoordigers in de dop”; zij zorgen voor de nodige nieuwe aanwas en kunnen op deze manier alvast ervaring opdoen.

In deze raadsvergadering vonden ook de algemene beschouwingen plaats. Omdat 2022 een verkiezingsjaar was, lag er een beknopte doorkijk naar de rest van het jaar en de begroting (die in oktober/november weer op de agenda staat). Maar met het coalitieakkoord op hoofdlijnen en de wens voor een raadsprogramma in het achterhoofd, is het natuurlijk toch goed en noodzakelijk om vooruit te kijken. Wij vinden het belangrijk daarbij de lange(re) termijn in het oog te houden en verder te kijken dan tot aan de volgende verkiezingen.

De ChristenUnie Hardenberg wenst onze wethouder Alwin te Rietstap, ons nieuwe raadslid Gineke Peltjes en onze beëdigd steunfractieleden Robert Altena en Harmen Zandman Gods zegen toe bij hun taak als respectievelijk bestuurder en volksvertegenwoordigers.

Wil je raadsvergaderingen terugzien of digitaal bijwonen? Ga dan naar: https://hardenberg.raadsinformatie.nl/dashboard

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met één van onze fractieleden

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.