Home

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Bij het zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van deze tijd, laten wij ons als christelijke partij inspireren door de bijbel, waarin het gaat over mensen, samenleven en ook over de overheid. De bijbel heeft een bevrijdende boodschap, die hoop geeft voor de toekomst en daarom geloven wij dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn, ook voor de gemeente Hardenberg.

ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een praktische stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alles kan oplossen, want de samenleving is niet maakbaar. Maar wij kunnen wel invulling geven aan wat de profeet Jeremia schreef: “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” (Jeremia 29:7)

Afgelopen periode droegen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid met een wethouder en acht raadszetels. Wij hebben ons prominent of juist op de achtergrond ingezet voor een christelijk-sociaal (zorg)beleid, een verbetering van de financiƫle positie voor alle inwoners en ruimte gecreƫerd om goed te wonen, te werken en te ontspannen in onze gemeente. Met dit nieuwe programma willen wij van 2018 tot 2022 een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de samenleving in de gemeente Hardenberg.

Na de verkiezingen hopen wij de steun van de inwoners van de gemeente Hardenberg te krijgen om weer aan de coalitie deel te nemen. Voor de komende jaren zien wij de opgave om samen met de inwoners van Hardenberg te werken aan het behouden van wat goed is en het verbeteren van wat nog niet goed genoeg is. De politiek moet daarbij een andere rol leren innemen; wij als politici moeten meer loslaten en oplossingen faciliteren in plaats van die voor anderen te bedenken. Waarbij de ChristenUnie wel altijd staat voor een overheid die het zwakke beschermt en het sterke reguleert.

Het programma van de ChristenUnie Hardenberg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 laat zich samenvatten in vier kernwoorden: dienstbaarheid, vrijheid, waardigheid en duurzaamheid. Wij hangen daar geen gemakkelijke beloftes aan, maar een hedendaagse en praktische uitwerking van wat wij zien als onze opdracht.

Sake-Christiaan Stelpstra
Lijsttrekker

Vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag via 06-30370302 | sake.stelpstra@hardenberg.nl