Speerpunten

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Hieronder onze speerpunten voor onze campagne:

 • Armoedebestrijding, inclusie & zorg voor elkaar
  De ChristenUnie wil dat het armoedebudget verhoogd wordt om te zorgen dat iedereen voldoende heeft om van te leven en kan meedoen aan de samenleving. Het moet hierbij niet alleen gaan om inkomen uit loon of uitkering, maar de gemeente moet ook zoeken naar een manier om mensen met een laag besteedbaar inkomen gebruik te laten maken van armoederegelingen. Op dit moment vallen namelijk nog te veel mensen tussen wal en schip. Door mensen vroegtijdig te helpen, kunnen we veel leed worden voorkomen. De ChristenUnie is een groot voorstander van zorg die dichtbij wordt georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht.
  .
 • Collectieve rustdag op de zondag
  Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. De huidige 24-uurseconomie heeft tot gevolg dat er voor veel mensen te weinig gelegenheid is voor een gezamenlijk rustmoment. Wij vinden het belangrijk om na een vijf- of zesdaagse werkweek een collectieve vrije dag te hebben. Daarmee wordt ruimte en gelegenheid gegeven voor gezamenlijke rust, bezinning, ontspanning en ontmoeting. Daarom is de ChristenUnie voor winkelsluiting op zondag.
  .
 • Stimuleren van maatschappelijk initiatieven
  Vanuit de samenleving komen steeds vaker ideeën en voorstellen die bijdragen aan een versterking van de maatschappelijke kwaliteit. Al deze initiatieven verdienen ondersteuning omdat zij ten goede komen aan de leefbaarheid en sociale cohesie. Het fonds Maatschappelijke Initiatieven dat door de gemeenteraad, op voorstel van de ChristenUnie, is ingesteld willen wij in omvang verdubbelen, van € 50.000 naar € 100.00.
  .
 • Aantrekkelijkheid kernen en centra voor wonen, werken, winkelen en recreëren
  De gemeente speelt samen met onderwijsinstellingen, toeristische ondernemers, het bedrijfsleven en de middenstand een belangrijke rol in de versterking van de arbeidsmarkt en de lokale economie. De ChristenUnie blijft zich inzetten voor aantrekkelijke woonkernen en vindt het belangrijk dat de inwoners bij de planvorming betrokken zijn. Daarnaast willen wij tempo maken met de uitvoering van de centrumplannen voor Hardenberg en Dedemsvaart. In het toeristisch hoogseizoen faciliteert en/of subsidieert de gemeente een aantrekkelijke activiteitenagenda.
  .
 • Kwalitatief hoogwaardige en veilige verbindingen naar kerndorpen of kernen
  Waar iemand ook woont in de gemeente, er moet altijd sprake zijn van een goede en veilige bereikbaarheid. Of het nu gaat om digitale verbindingen, het openbaar vervoer (met slimme busverbindingen en een NS-halte in Bergentheim) of het wegennet voor auto’s en fietsers. Wij willen blijven investeren in een goede infrastructuur en het verder verbeteren van de bereikbaarheid.
  .
 • Lokale opwekking en gebruik van duurzame energie, experimenteren met wijkgerichte aanpak
  Duurzaamheid gaat over meer dan alleen energieopwekking en –gebruik. Het gaat ook over het zo min mogelijk produceren van afval en het hergebruik van afvalstoffen. De ChristenUnie wil ondersteuning van (wijkgerichte) initiatieven voor lokale opwekking en gebruik van duurzame energie door het duurzaamheidsfonds. Wij willen mogelijkheden blijven bieden voor participatie en coöperatie door onze inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven.
  .
 • Vitale leefomgeving voor gezinnen, investeren in ondersteuning, sport en gezondheid
  Gezondheid is van invloed op prestaties op school, het werk en in de samenleving. Door in te zetten op preventie willen wij ervoor zorgen dat onze inwoners (langer) gezond blijven. Een gezonde leefstijl is vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de samenleving aan. Daarom blijven wij een vitale leefomgeving stimuleren door programma’s zoals Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en Vitaal Vechtdal. Sporten is niet alleen gezond en leuk maar het bindt ook samen. De ChristenUnie wil blijven investeren in het promoten van breedtesport en het bieden van goede sportvoorzieningen.