Alwin te Rietstap nieuwe lijsttrekker namens ChristenUnie gemeente Hardenberg

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Alwin te Rietstap nieuwe lijsttrekker namens ChristenUnie gemeente Hardenberg

28 december 2021 Geen categorie 0

Met het vaststellen van de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor 2022, de presentatie van Alwin te Rietstap als lijsttrekker en de verkiezing van Simone Hof als de nieuwe fractievoorzitter, is de ChristenUnie Hardenberg klaar om de campagne in te gaan.

 

De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangevoerd door Alwin te Rietstap. Te Rietstap is bezig aan zijn eerste periode als wethouder en is dankbaar dat hij de lijst mag aanvoeren: “De kieslijst bestaat uit ervaren en nieuwe mensen, met wie wij vol vertrouwen de verkiezingen en de toekomst tegemoet zien. In het tweede deel van de lijst staat een aantal mensen die al hebben aangegeven op termijn serieus een rol in de lokale politiek te overwegen en dat biedt goede perspectieven, ook na de periode 2022 – 2026. En daarnaast is het altijd mooi om te zien dat er mensen zijn die de lijst graag willen duwen, omdat zij zich thuisvoelen bij onze partij.” Te Rietstap is namens de ChristenUnie beoogd wethouder voor de periode 2022 – 2026.

 

De nieuwe fractievoorzitter Simone Hof vult aan: “Wij geloven dat onze christelijk-sociale uitgangspunten relevanter zijn dan ooit. Je ziet dat vooral terug in de manier waarop wij naar de samenleving kijken en daar middenin staan. Zonder daar ‘zweverig’ over te doen, is het belangrijk de ander niet uit het oog te verliezen en te blijven opzoeken. Omdat we als mensen het best tot ons recht komen als we verbonden zijn met elkaar. Dat maakt het ook gemakkelijker om vervolgens samen de schouders te zetten onder de uitdagingen van deze tijd. Of het nu gaat om mens en milieu, samenleving en waardigheid, overheid en verantwoordelijkheid, het ‘ik’ kan nooit zonder het ‘wij’.”

 

Bestuursvoorzitter Riemer de Braak benoemt een paar zaken die de afgelopen periode door de ChristenUnie en de wethouder zijn bereikt: “De zonneladder is inmiddels gemeengoed, de parkeerkaart voor gehandicapten is gratis geworden, de mobiliteitsvisie is door de raad vastgesteld en is er incidenteel een miljoen euro aan het Fonds Maatschappelijke Initiatieven toegevoegd, en zo kan ik nog wel even doorgaan. De toekomstplannen van de ChristenUnie concentreren zich op vijf speerpunten:
1) Wonen;
2) Ondernemerschap;
3) Landbouw, landschap en waterbeheer;
4) Welzijn, zorg en gezondheid;
5) Bereikbaarheid en mobiliteit.
De Braak: “we kunnen niet alles in ons programma opnemen, daar zou het eenvoudigweg veel te lang van worden. Maar we denken dat we hiermee de essentiële onderwerpen hebben uitgewerkt.”