Verkiezingsprogramma ChristenUnie in eenvoudige taal

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie in eenvoudige taal

14 maart 2018 Geen categorie 0

Van 12 t/m 17 maart is het de ‘Week van Zorg en Welzijn’. Voor de fractie van de ChristenUnie een mooie aanleiding om het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aan te bieden aan stichting Sprank. Dit is een christelijke zorginstelling met 30 locaties in het land, waaronder Hardenberg. De missie van Sprank is om, gedreven door de liefde van God, zorg en ondersteuning te geven aan mensen met een verstandelijke beperking. De ChristenUnie staat voor een dienstbare samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet, met en zonder beperking. In het herschreven verkiezingsprogramma laat de ChristenUnie zien welke plannen zij heeft voor de komende vier jaren. Bijvoorbeeld: aandacht voor genoeg woningen voor iedereen, in alle woonwijken een 30 km zone en bij het contact met onze inwoners de dingen vertellen in begrijpelijke taal. Op maandag 12 maart is dit programma door fractielid Erik van de Grampel aangeboden aan Arjan van Binsbergen, sectormanager van Sprank in Hardenberg.