Henk Meulink en Jannes Janssen

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Henk Meulink en Jannes Janssen

4 maart 2022 Geen categorie 0

ChristenUnie lijstduwers.
De nummers 29 en 30 op de lijst van de ChristenUnie Hardenberg hebben hun politieke sporen verdiend. Henk Meulink voor het CDA als raadslid in de gemeente Hardenberg en statenlid in Provincie Overijssel en Jannes Janssen voor de ChristenUnie als raadslid en wethouder in de gemeente Hardenberg.

Waarom plaats 29 en 30?
JJ Ik ben met hart en ziel actief geweest in de lokale politiek en nog steeds maatschappelijk betrokken. Ik zie met plezier de nieuwe ChristenUnie-kandidaten klaarstaan en duw ze graag op gang.
HM Mijn politieke weg is anders verlopen, maar ook ik heb iets te bieden; mijn lijstduwerschap voor de ChristenUnie komt daar uit voort. Iets voor de samenleving betekenen, doet een appel op wat mij drijft.

En dat is?
HM Zorgen om wat er door menselijk toedoen met milieu en klimaat gebeurt. Onbegrip over hoe wij omgaan met mensen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. De ChristenUnie neemt daar duidelijk stelling in. En er moet nog zo veel gebeuren.
JJ Als we rentmeesterschap en omzien naar elkaar serieus nemen, moeten we aan de bak.

Wat is jullie toegevoegde waarde?
JJ Aan kiezers overdragen dat de christelijk-sociale uitgangspunten van de ChristenUnie echt “samen recht doen” betekenen. Met de klemtoon op alle drie de woorden. En ook op plaats 30 ben ik zichtbaar betrokken bij de partij.
HM De ChristenUnie onderscheidt zich duidelijk met het christelijk-sociale geluid. Het is belangrijk dat dit goed hoorbaar is en voelbaar blijft in de gemeente. Ik ben nog niet zo lang lid en sta “slechts” op plaats 29, maar voel mij erg verbonden met deze partij.

De ChristenUnie hoort vaak dat, ondanks brede waardering, “die C” kiezers ervan weerhoudt om op de partij te stemmen. Wat betekent die C voor jullie?
HM Ik heb mijn geloof niet zo op de tong, ik uit dat liever door het in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door een deel van mijn bedrijfswinst te investeren in projecten die ten goede komen aan mensen die dat zelf niet kunnen. Op zulke dingen komt het aan.
JJ De bijbel zegt dat je een boom herkent aan zijn vruchten, dus dat je vanuit je principes met daden laat zien waar je voor staat. Dat maakt die C niet alleen relevant voor christenen, je doet iets voor de hele samenleving.

Noem één onderwerp waar de ChristenUnie straks aandacht aan moet geven.
JJ Duurzame bereikbaarheid. De ChristenUnie heeft de Nedersaksenlijn op de agenda gezet. Daarmee verbind je Enschede via Hardenberg met Groningen; dat geeft ook in economisch opzicht een stimulans aan de hele regio.
HM Echt werk maken van de zonneladder. Op daken van veel bedrijven liggen geen zonnepanelen terwijl er wel zonnevelden worden aangelegd. Jannes en ik vinden elkaar hierin, hij is bezig met energiecorporaties. Zo stromen opbrengsten uit duurzame energieopwekking niet richting investeerders, maar komen ze ten goede aan de gemeenschap.

Wat vinden jullie van het Hardenbergse gemeentebestuur in de voorbije jaren?
HM We hebben ooit tegelijkertijd in de gemeenteraad gezeten, Jannes voor de ChristenUnie, ik toen voor het CDA. Compromissen over en weer waren soms nodig, maar we namen onze verantwoordelijkheid. Hoe de coalitie er straks ook uitziet, dat blijft nodig.
JJ Democratie is geven en nemen. De ChristenUnie heeft regelmatig een verbindende rol vervuld en doet dat nog steeds. Wij hebben dan wel een eigen politieke kleur, maar zijn er altijd voor heel de samenleving, niet alleen voor onze eigen achterban.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.