Meer aandacht voor verkeersveiligheid Kloosterhaar en Sibculo

Voorstellen voor een vrije samenleving, waardigheid voor iedereen, een dienstbare overheid en focus op duurzaamheid.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid Kloosterhaar en Sibculo

1 februari 2022 Geen categorie 1

Naar aanleiding van het redactionele bijdrage van De Toren van 19 januari jl. Verkeersdruk N341 wordt veel te groot, heeft de politiek in gemeente Hardenberg het signaal opgepakt. Hans Odink van de ChristenUnie heeft contact opgenomen met de voorzitter Harm Scheper van PB Kloosterhaar. Zorgen rondom de sterke verkeerstoename zijn besproken voor de dorpen Sibculo en Kloosterhaar als onderdeel van de gemeente Hardenberg.

Met name zorgen rondom de N343 en N341 als drukke verkeersroute van het vrachtverkeer. Recentelijk is in de gemeente Hardenberg het Gemeentelijk Verkeer- Vervoerplan en het Fietsplan vastgesteld. De gemeenteraad van Hardenberg heeft op initiatief van de ChristenUnie unaniem de motie aangenomen, die aandacht vraagt voor de zorgen rondom de Kloosterhaar en Sibculo. De ChristenUnie heeft al eerder op aangedrongen om een rotonde ter hoogte van Sibculo aan te leggen om de verkeersveiligheid voor met name de schoolgaande jeugd te vergroten. 

In de aangenomen motie wordt gevraagd om met alle betrokken partijen, zoals plaatselijke belangen, provincie, bedrijvenkringen en landbouworganisaties te onderzoeken of landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de N343 kan worden toegestaan. Daarmee kan de fietsveiligheid op de paralelweg van de N343 toenemen en wordt doorgaand vrachtverkeer ontmoedigd om gebruik te maken van de doorgaande route richting de N36 door de dorpen Kloosterhaar en Sibculo. Over de resultaten van dit onderzoek moet de raad geïnformeerd worden, aan de hand waarvan zij kan besluiten wat hiermee te doen. 

Wat de ChristenUnie kan er op deze manier mogelijk twee belangrijke doelen worden nagestreefd. Een veilige fietsverbinding tussen de dorpen Sibculo en Kloosterhaar richting de scholen in Hardenberg en dat deze verbinding niet als doorgaande verbinding wordt gebruikt, omdat de afwikkeling van de het vrachtverkeer van de industrieterreinen in Hardenberg wat de ChristenUnie betreft via de N34/N340 en de N36 dient plaats te vinden. Desgevraagd is Harm Scheper blij met de aandacht en de voortvarendheid van de politiek om op dit dossier aandacht te vragen en oplossingen te bespreken. Harm Scheper zal dinsdagavond a.s. inspreken bij de gemeente Twenterand om ook voor verkeersveiligheid en verkeerstoename in de dorpen aandacht te vragen. 

Één antwoord

  1. Gineke Peltjes schreef:

    De site straalt veel rust uit. Mooi met die knop ‘kennismaking’ onder de foto.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.